Terug naar de homepage
Ga direct naar het hoofdmenu of de inhoud.
Home > Actueel > Nieuws > Resultaat ‘APK-keuring’ zeedijk Noorderzijlvest bekend

Resultaat ‘APK-keuring’ zeedijk Noorderzijlvest bekend

In Nederland worden de primaire keringen iedere vijf jaar getoetst aan de hand van door het Rijk vastgestelde voorschriften. Deze preventieve maatregel is te vergelijken met de APK-keuring voor auto’s. Tijdens de toetsing van 2010 keurde waterschap Noorderzijlvest 35% van de zeedijk in zijn beheer af. De toetsresultaten worden op 1 september a.s. door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Het bestuur neemt diezelfde avond een besluit over twee voorstellen voor onderzoek ter verbetering van de dijk en het geavanceerd monitoren met behulp van sensortechniek van de afgekeurde dijkdelen.

Onvoldoende

Het waterschap beheert in totaal 66 km zeedijk, lopende van Lauwersoog tot Delfzijl. Daarvan is ongeveer 22 km afgekeurd. Dat is aanzienlijk meer dan de 900 meter die vijf jaar geleden tijdens de toetsing het stempel ‘onvoldoende’ kreeg. Het grote verschil heeft met name te maken met de aangescherpte landelijke voorschriften aan de hand waarvan is getoetst. Deze past het Rijk iedere toetsronde aan op basis van de meest actuele inzichten in onder meer golfkracht, veranderingen in waterstand en het gedrag van dijken.

Tijdens deze toetsronde was de golfhoogte waarmee is gerekend gemiddeld een halve meter hoger dan tijdens de vorige toetsronde. Ook de voorschriften voor de sterkte van de steenbekleding zijn verscherpt. Johannes Lindenbergh, bestuurder van waterschap Noorderzijlvest: “Onze dijken blijken, op een klein stukje van 100 meter na, hoog genoeg. De afgekeurde stukken dijk zijn voornamelijk onvoldoende bevonden vanwege verouderd asfalt of vanwege de bekleding aan de voet van onze dijk. Deze is op sommige plekken te laag.”.

Geen gevaar op natte voeten

Inwoners van Groningen lopen geen gevaar op natte voeten. Lindenbergh: “Toetsen is een preventieve maatregel. Onze veiligheid mag nooit in het geding komen. De dijken in Noord-Nederland hebben een norm van 1:4000. Dat houdt in dat onze dijk ook bij een storm die ongeveer één keer per 4000 jaar voorkomt, behoorlijk zwaarder dan bijvoorbeeld in ’53 het geval was, sterk genoeg moet zijn. De vijfjaarlijkse controle is bedoeld om die norm te toetsen. Met andere woorden, om met zekerheid te kunnen stellen dat de dijk bij zo’n exceptioneel zware storm al het water tegenhoudt. Voor de afgekeurde stukken dijk kunnen we die verzekering niet geven. En dat willen we wel. Vandaar dat we deze stukken dijk zullen verbeteren en in de tussentijd extra zullen bewaken”.

Voorbereiden dijkversterking

Het Algemeen Bestuur buigt zich op woensdagavond 1 september over twee voorstellen om de afgekeurde dijkdelen te monitoren en de dijk te verbeteren. Het eerste voorstel is om in september 2010 al te starten met verkennend onderzoek naar de beste methoden om de dijk te verstevigen, zodanig dat het de komende vijftig jaar robuust genoeg is. Daarnaast wordt voorgesteld om sensoren te plaatsen in de afgekeurde stukken dijk om de dijk extra in de gaten te houden en kennis op te doen die nodig is voor het verbeterwerk.

Zie de bijdrage van RTV Noord over de APK keurig zeedijk

Paginafuncties

Terug naar de homepageStuur een mail naar info@noorderzijlvest.nl
Naar boven