Terug naar de homepage
Ga direct naar het hoofdmenu of de inhoud.
Home > Actueel > Nieuws > Wereldwaterdag 2012

Wereldwaterdag 2012

Jeugdwaterschappers naar het Binnenhof en Nederlandse viering

Het is vandaag 22 maart VN Wereld Waterdag. Het jeugdwaterschapsbestuur vraagt aandacht voor goed waterbeheer in Den Haag en bij de staatsecretaris. In Wageningen is de Nederlandse viering van de Wereld Waterdag.

Jeugdwaterschapsbestuur

Logo JeugdwaterschapDe jongeren van het Jeugdwaterschapsbestuur reizen vandaag in een bus door Nederland om aandacht te vragen voor het belang van goed waterbeheer. Zij beginnen in Den Haag met een bezoek aan D66-Kamerlid Gerard Schouw, pleitbezorger van het samenvoegen van waterschappen en de provincies. Daarna vertrekken zij richting Lelystad voor een gesprek met staatssecretaris Atsma. Meer over het jeugdwaterschapsbestuur

Om te beginnen praten de jongeren met D66'er Schouw. Schouw wil de waterschappen als bestuurslaag opheffen. Hij heeft in een motie het kabinet gevraagd om onderzoek te doen naar het onderbrengen van de waterschappen bij andere bestuurslagen. De jeugdwaterschappers zullen zonder enige twijfel proberen hem op andere gedachten te brengen. Immers, als het bestaan van Wereldwaterdag iets duidelijk maakt, dan is het wel dat het waterbeheer niet overal zo goed is geregeld als in Nederland. Vervolgens hebben de jongeren een gesprek met staatssecretaris Atsma over zijn visie op het waterbeheer nu en in de toekomst.

Daarna vertrekt de bus richting De Bilt voor een ontmoeting met klimaatdeskundigen van het KNMI: wat staat de toekomstige generaties te wachten waar het gaat om hemelwater, smeltwater, verzilting, droogte en zeespiegelstijging? Informatie die de leden van het jeugdwaterschap goed kunnen gebruiken bij het uitvoeren van hun taak als jongerenambassadeur voor goed waterbeheer.

Nederlandse viering

De viering van Wereld Waterdag in Nederland is vandaag op Wageningen UR (University en Research Centre). Thema dit jaar is oplossingen voor water en voedselzekerheid.  Tijdens het middagprogramma brengen partijen uit verschillende sectoren concrete oplossingen naar voren rond duurzame water-en voedselvoorziening. Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje en staatssecretaris Ben Knapen van Buitenlandse Zaken verzorgen tijdens het avondprogramma een keynote toespraak. Logo Wereldwaterdag logo 2012

Jeugdwaterschap

Het Jeugdwaterschap is de jongerendenktank van de waterschappen. De groep bestaat uit twintig scholieren van 13 tot 17 jaar die elk hun eigen waterschap vertegenwoordigen. Neem ook eens een kijkje op  de website van het jeugd waterschap:

Aqua for All

Aqua for All, het Netherlands Water Partnership, the Nutrient Platform, de Rabobank, Wageningen UR en het Ministerie van Buitenlandse Zaken organiseren de Nederlandse viering.

Paginafuncties

Terug naar de homepageStuur een mail naar info@noorderzijlvest.nl
Naar boven