Terug naar de homepage
Ga direct naar het hoofdmenu of de inhoud.
Home > Actueel > Nieuws > Herstelwerkzaamheden Eemskanaaldijk Woltersum afgerond

Herstelwerkzaamheden Eemskanaaldijk Woltersum afgerond

Eind maart zijn de herstelwerkzaamheden aan de Eemskanaaldijk in Woltersum afgerond. Er is een kleikist (1,5 meter erosiebestendige kleilaag) aangebracht achter de damwand, om te voorkomen dat er water door het dijklichaam zal treden bij hoge waterstanden op het Eemskanaal. Deze verbetering heeft plaatsgevonden over een lengte van in totaal ongeveer 600 meter.

Foto dam en bestrating

De laatste weken zijn gebruikt voor het afronden van de werkzaamheden en om de omgeving te herstellen. De toegangsdammen naar aangrenzende percelen en de buizen (ook wel ‘duikers') naar de kwelsloot zijn vervangen. De kwelsloot is weer terug in functie en voert weer kwelwater af.

 Foto van nieuwe toegangsdam en bestrating 

 

'Foto van dijk met Bord 'Dijk niet betreden pas ingezaaid'

De toegangsweg is opnieuw bestraat omdat deze verzakt was door de aanvoer van zandzakken en andere materialen. Tot slot is de dijk voorzien van een leeflaag. Deze bovenste laag van de dijk bestaat uit ongeveer 15 centimeter teelaarde ingezaaid met graszaad. Zo ontstaat weer een mooie groene dijk.

 Foto van ingezaaide dijk. Wachten op de groei van gras

  

Permanente oplossing dijkversteviging

Voor de permanente verbetering van de damwand heeft reeds bodemonderzoek door IJB Geotechniek in opdracht van de Provincie Groningen plaatsgevonden. Op basis van deze resultaten voert de provincie momenteel berekeningen uit voor de aanpassing van de damwandconstructie. Waterschap Noorderzijlvest en de Provincie Groningen zijn in overleg hoe de vervolgwerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Zodra bekend is welke constructie wordt ingezet worden de bewoners van het dorp Woltersum hierover geïnformeerd.

Eerdere berichtgeving werkzaamheden

Voor eerdere berichtgeving over deze werkzaamheden: 'Klei op de dijk bij Woltersum' 

Eerdere berichtgeving hoog water

Vind u in ons Hoogwaterarchief

Paginafuncties

Terug naar de homepageStuur een mail naar info@noorderzijlvest.nl
Naar boven