Terug naar de homepage
Ga direct naar het hoofdmenu of de inhoud.
Home > Actueel > Nieuws > Waterschappen tevreden met Hefpunt

Waterschappen tevreden met Hefpunt

Uit de jaarrekening van Hefpunt blijkt dat Hefpunt jaar op jaar meer bespaart dan voor de oprichting was berekend.

Meer dan op gerekend

Hefpunt is nu in het vijfde jaar van zijn bestaan en er is een kostenreductie van 14,7 miljoen gerealiseerd voor Noorderzijlvest en de twee collega-waterschappen Hunze en Aa's en Wetterskip Fryslân. Uit onderzoek in 2006 bleek al dat  forse kostenbesparingen op het terrein van heffen en innen van de belastingen mogelijk moesten zijn. Dat is vanaf de eerste dag na de oprichting van Hefpunt gebleken, zelfs 3,4 miljoen meer dan waar op was gerekend.

Goedkoper voor alle partijen

De kostenbesparingen zijn gerealiseerd door verbeterde werkprocessen, dat het werk met minder mensen wordt gedaan en een doelmatigere inzet van automatisering. Ook werkt Hefpunt al met ruim 30 gemeenten samen op het gebied van kwijtschelding. Belastingbetalers kunnen dan met één kwijtscheldingsformulier zowel kwijtschelding aanvragen van de gemeentelijke belastingen als de waterschapsbelastingen. Dat is makkelijker en goedkoper voor zowel belastingbetalers als voor gemeenten en waterschappen.

Uiteraard erg tevreden

De samenwerkende waterschappen zijn uiteraard erg tevreden over Hefpunt. Dagelijks bestuurslid Jakob Bartelds: "Kostenbesparing kan voor de belastingbetaler van gemeenten en waterschappen fors toenemen door ook op het terrein van heffing en inning met gemeenten samen te werken. Iets waar we in de huidige tijd nog meer aandacht dan anders voor moeten hebben."

Het volledige persbericht 'Waterschappen tevreden met Hefpunt' (pdf)

Paginafuncties

Terug naar de homepageStuur een mail naar info@noorderzijlvest.nl
Naar boven