Elke zes jaar maken de waterschappen in Nederland een waterbeheerprogramma. Daarin staat wat we in die periode gaan doen en vooral ook hóe en in welke volgorde. In de afgelopen maanden gingen we in gesprek met inwoners, medeoverheden, andere belanghebbenden, ons bestuur en onze medewerkers. Zo kregen we steeds beter zicht op de doelen en maatregelen voor de komende zes jaar. Die zijn nu opgeschreven in het concept waterbeheerprogramma 2022-2027. 
Je kunt dit concept nu alvast lezen. Het is nog niet helemaal af. De belangrijkste inhoud staat er al wel in. We publiceren het concept nu alvast zodat iedereen er vóór de presentatie alvast kennis van kan nemen. 

Online live stream 27 mei, 20.00 uur

Op donderdagavond 27 mei vanaf 20.00 uur presenteren we de inhoud van dit concept van het waterbeheerprogramma met een online live stream. Met gasten aan tafel, online op afstand en gesprekken op locatie nemen we de bedoeling en inhoud van het waterbeheerprogramma door. Natuurlijk mag je vragen stellen. Dat kan tijdens de uitzending via whatsapp. Het 06 nummer maken we tijdens de uitzending bekend.

Je hoeft niet in te loggen. Volg alleen deze link: www.myfacilities.nl/waterschap-noorderzijlvest voor de presentatie Waterbeheerprogramma 2022-2027.

Op weg naar besluitvorming

Met aanvullende reacties uit de omgeving en van ons algemeen bestuur maken het concept definitief. Het dagelijks bestuur van het waterschap legt het waterbeheerprogramma dan in de loop van juni formeel ter inzage. Dan kunnen zienswijzen worden ingediend.
Na het behandelen van de zienswijzen, stelt het algemeen bestuur het waterbeheerprogramma in november vast. Dan is het klaar om per 1 januari 2022 in te gaan.