Aanvulling waterbeeld - 14 juni

Omdat het nog steeds nat is en er meer neerslag wordt verwacht, blijft het waterschap water afvoeren.

Nog hoge waterstanden in kleinere sloten

Op veel plekken zijn de waterstanden weer normaal. In kleinere sloten (de haarvaten van het watersysteem) zijn de waterstanden nog hoog. Door begroeiing gaat de afvoer van dat water traag en kan het langer duren voordat de waterstanden zakken. De afgelopen dagen is onze onderhoudsdienst bezig geweest met het schonen van watergangen. Na het weekend gaan we daarmee door. 

Pompen blijven langer staan

De pompen die we bij het Damsterdiep hebben geplaatst blijven langer staan. De noodbemaling kan dan snel weer aan als dat nodig is. De pomp in gemaal de Drie Delfzijlen draait de komende dagen permanent voor de afvoer van water. Onze poldergemalen staan ingesteld op een iets lager peil en draaien langer door om zo meer water af te voeren en ruimte te maken voor de neerslag die nog wordt verwacht. 

Omdat de bodem vol zit met water kan bij veel neerslag de waterstand weer snel stijgen. We houden de verwachting en waterstanden daarom goed in de gaten.