Het waterbeeld is geactualiseerd.

De hoofdpunten uit dit waterbeeld:

  • Met bijna 30 millimeter neerslag was februari de helft droger dan normaal;
  • Veel stuwen en gemalen zetten we stapsgewijs van winter naar zomerpeil. Zo houden we meer water in onze watergangen vast.
  • Het zoetwateraanvoersysteem langs de kust wordt opgestart; met regenwater spoelen we zout water weg uit de watergangen. Dit weggespoelde water fungeert tegelijkertijd als lokstroom voor migrerende vissen;
  • We voeren geen IJsselmeerwater aan naar Groningen en Drenthe. Rijkswaterstaat is wel begonnen met de voorjaarsopzet van de peilen van het IJssel- en Markermeer. Zo wordt het mogelijk een buffer te creëren voor drogere perioden in de zomer.

Het volledige winterwaterbeeld is via een storymap te raadplegen: