Ons waterbeeld is vandaag geactualiseerd: oktober was twee keer zo nat als normaal.

Aandachtspunten 7 november

  • Het is nat. In oktober viel twee keer zoveel neerslag dan normaal. Momenteel is dit jaar al meer neerslag gevallen dan wat er normaal in een heel jaar valt.
  • We zakken naar winterpeil. Op die manier ontstaat meer ruimte in de watergangen om de neerslag op te vangen. De bodem is verzadigd door de grote hoeveelheid regen en neemt nauwelijks meer neerslag op. Het teveel aan water voeren we af om te voorkomen dat waterstanden te ver stijgen.
  • De afgelopen tijd is het tij slecht. We parkeren het overtollige water daarom tijdelijk op het Lauwersmeer. Onze boezemgemalen de Waterwolf en HD Louwes zorgen er voor dat we in het achterland droge voeten houden.

Lees het complete waterbeeld

Waterbeeld