Het zomerseizoen is begonnen. Het waterbeeld besteedt daarom vanaf mei meer aandacht aan de hoeveelheid (verwachte) neerslag en een eventueel tekort daaraan.

De belangrijkste aandachtspunten 

  • Het voorjaar begon nat. Het neerslagtekort is laag en de verwachting is dat dat de komende tijd zo blijft.
  • Op de meeste plekken staan de gemalen en stuwen op zomerpeil. In de beken houden we waar dat kan de peilen wat hoger om meer water vast te houden.
  • Naar Groningen voeren we geen IJsselmeer water aan. Naar Drenthe voeren we heel beperkt water aan voor de doorstroming en het handhaven van de peilen.

Waterbeeld

Het waterbeeld vind je via een storymap op onze website:: Waterbeeld - hoe droog of hoe nat is het nu?