Ons online waterbeeld is geactualiseerd. Vanaf nu publiceren we ook in de wintermaanden een waterbeeld. Je leest hier meer over hoeveel regen er viel en wat we met het waterbeheer in het stormseizoen en de wintermaanden doen.

Situatie 4 januari

  • Momenteel is het nat. De bodem is verzadigd. De meeste neerslag moeten we afvoeren omdat anders waterstanden teveel stijgen.
  • Vanwege het slechte tij (dat is een hoge waterstand op zee) kunnen we de neerslag niet onder vrij verval afvoeren naar zee. Onze boezemgemalen de Waterwolf en HD Louwes draaien daarom sinds 20 december bijna dagelijks om het water af te voeren.
  • De afgelopen maanden hebben we minder hoeven draaien met onze boezemgemalen dan vorig jaar in dezelfde periode.
  • De afvoer bij de Cleveringsluizen was in december bijna 160 miljoen kuub. Voor december is over de afgelopen zes jaar de afvoer gemiddeld 227 miljoen kuub.

Online waterbeeld

Waterbeeld - hoe droog of nat is het nu?

Informatie over waterbeheer en voldoende water op één online plek. Lees in de storymap meer over hoeveel regen er viel, de verwachtingen en wat we met het waterbeheer doen.