Noorderzijlvest gaat in de sluis van Schouwerzijl een afsluitvoorziening realiseren.

Om klimaatverandering te compenseren en om aan de veiligheidseisen te voldoen, zijn aanvullende maatregelen nodig in de 3e Schil van de Electraboezem. De Studie Droge Voeten in 2050 geeft een overzicht van effectieve maatregelen.

Droge voeten in 2050

  • Eén daarvan is het aanbrengen van een voorziening nabij Schouwerzijl om de bemalingsgebieden van HD-Louwes en Waterwolf te scheiden. Deze scheiding optimaliseert de verhanglijnen in het watersysteem en zorgt ervoor dat de capaciteit van beide gemalen maximaal wordt benut. Daarmee is een keuze gemaakt voor het ‘wat’ (afsluiten van Schouwerzijl).
  • Het algemeen bestuur heeft besloten om de afsluitvoorziening in de sluis van Schouwerzijl te realiseren. Hoe het er precies uit komt te zien en wat de precieze scope is en of werk-met-werk gemaakt kan worden is nog niet duidelijk. Dit vormt de kern van de planfase.

Stappenplan

In de oriëntatiefase zijn alle mogelijke oplossingen afgewogen en heeft op basis van een beoordelingskader een scheiding tussen kansrijke en kansarme oplossingsrichtingen plaats gevonden. In Schouwerzijl heeft het waterschap twee informatie avonden georganiseerd om de omgeving te informeren over de laatste stand van zaken. Op 18 december 2019 heeft het algemeen bestuur van het waterschap besloten om een afsluitvoorziening te realiseren in de sluis in Schouwerzijl. De oriëntatiefase is hiermee afgerond.

Dit jaar zal verder worden besteed aan de planfase. In de planfase zal o.a. het ontwerp van de afsluitvoorziening verder worden uitgewerkt waarna in 2021 gestart kan worden met de uitvoering.

Planning

  • 2018 - 2019  - oriëntatiefase
  • December 2019 - het algemeen bestuur van Noorderzijlvest heeft besloten een afsluitvoorziening in de sluis van Schouwerzijl te realiseren
  • 2020 - planfase
  • Januari - juni 2021 - uitvoeringsfase

Vragen

Projectmanager: Mark Pietersen
Omgevingsmanager: Eddi Ottens

Bel ons: 050 304 89 11
maandag tot en met vrijdag

  • 08:00 - 16:30 uur

Contact

Heb je gevonden wat je zocht?