Op dit moment worden er een aantal watergangen in de wijk Ulgersmaborg- Zuid gebaggerd. Het baggeren van de watergangen en het schoonmaken van de duikers is nodig om wateroverlast te voorkomen. Schone watergangen zorgen voor een goede water toevoer en een betere waterkwaliteit.

Baggeren in stedelijk gebied is maatwerk

De aannemer doet er altijd alles aan om schade aan percelen, tuinen en (verkeer)overlast te voorkomen. Afhankelijk van de situatie wordt er  bijvoorbeeld gekozen voor een kleine kraan, een schuifboot of aangepast materieel. De bagger wordt afgevoerd naar afvalverwerker Stainkoeln in Groningen waar de bagger na indroging een nieuwe bestemming krijgt.

De baggerwerkzaamheden duren tot en met november en worden uitgevoerd door aannemersbedrijf Beukema uit Onderdendam.

Wat is bagger?

Op de bodem van sloten ontstaat modder of slib. Dit noemen we bagger. Deze laag ontstaat door dode waterplanten, bladeren en het afspoelen van grond (klei, zand) in de watergang. De baggerlaag groeit ongeveer met 2 à 3 centimeter per jaar. Het waterschap haalt periodiek de bagger uit het water en schept het op de kant. Met deze bagger kunnen we bijvoorbeeld waterkeringen en landbouwpercelen ophogen.

Meer informatie: Baggeren van watergangen