Waterschap Noorderzijlvest start vanaf 2 maart 2020 met baggerwerkzaamheden van de Westeremdermaar. De werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf gemaal Loppersum tot en met het haventje in Westeremden. Dat doet het waterschap omdat er veel bagger op de bodem van de watergang ligt. Door dit te verwijderen, wordt de doorstroming bevordert, verbetert de waterkwaliteit en is het maar beter bevaarbaar.

Waar wordt er gebaggerd?

De gehele watergang van de Westeremdermaar zal worden gebaggerd. De rode lijn geeft aan waar deze maar ligt.

Waar wordt er gebaggerd?

 

De werkzaamheden

Beukema Grondwerken BV voert de baggerwerkzaamheden voor het waterschap uit. De werkzaamheden zien er als volgt uit: Een kraan of een speciale baggerboot (schuifboot) baggert het maar uit en stort de bagger langs de watergang. Ook zullen een aantal bomen worden verwijderd zodat de kraan niet gehinderd wordt tijdens het baggeren. Daarnaast zullen er een aantal rijplaten worden aangelegd zodat er zo weinig mogelijk schade aan de grond zal plaatsvinden door de kraan.

  • De werkzaamheden starten vanaf 2 maart 2020 en de geplande einddatum is ongeveer half april.
  • De werkzaamheden zullen tussen 07.00 uur en 17.00 uur geschieden.
  • Het materiaal zoals rijplaten, kraan etc. blijven gedurende de werkzaamheden staan.

Beheer en onderhoud

Baggerwerkzaamheden

 

Meer informatie over:

Baggeren (LINK TOEVOEGEN)

Minimale overlast

Wij doen ons best om de overlast voor de omwonenden zo beperkt mogelijk te houden en zullen de werkzaamheden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uitvoeren.

Mocht onverhoopt toch overlast ondervinden van het baggeren of van de voorbereidingen?  Dan kunt u dit melden bij Eelke Rijpkema, toezichthouder namens Noorderzijlvest.

Vragen en opmerkingen

Toezichthouder op het werk namens Noorderzijlvest is de heer Eelke Rijpkema van MUG ingenieursbureau. Voor vragen of opmerkingen tijdens de uitvoering van het werk kunt u contact opnemen met hem via telefoon 0594 - 55 2420.

Bewonersbrief werkzaamheden Westeremdermaar (pdf, 793 kB)