Gisteravond was er een drukbezette bijeenkomst over het Paterswoldsemeer. Dijkgraaf Bert Middel (voorzitter van het waterschapsbestuur), reageerde op de ingediende petitie en de ingekomen brief van de Beweging Recreatie Paterswoldsemeer. Hierin werd gevraagd meer aandacht te schenken aan de recreatieve en economische belangen rond het Paterswoldsemeer.

Geen moeras in het meer

Het waterschap gaat geen moeras in het Paterswoldsemeer aanleggen. Dat is deze avond toegezegd. Hiermee komt het bestuur de recreatiesector tegemoet. “Het heeft geen enkele zin om door te gaan met iets waarvoor geen enkel draagvlak is bij de betrokkenen”, zei Bert Middel.

Een aantal andere maatregelen wil het dagelijks bestuur wel laten uitvoeren. Het gaat om de aanleg van een vispassage bij de Piccardthofplas en het verbeteren van de aan- en afvoer van water. Maar ook het nemen van een peilbesluit, en het vervangen van het gemaal bij de Hoornsedijk, in combinatie met de aanleg van een ijzerzandbassin.

Samen aan het werk

Bert Middel benadrukte dat het waterschap wel degelijk de waterkwaliteit moet verbeteren. Dat is vastgelegd in de Kaderrichtlijn Water en in de waterwet. Nu er geen moeras in het water komt, is het nodig alternatieve maatregelen te verzinnen. Hij riep de zaal op met ideeën te komen. En dat gebeurde, het tweede deel van de avond kwamen allerlei suggesties uit de zaal.

Het waterschap gaat samen met betrokkenen kijken naar alternatieven voor moerasvorming in het meer.Ook de initiatiefnemers van de petitie hebben toegezegd mee te willen denken.