Op 22 september is de bouwteamovereenkomst voor de aanpak van 3 bruggen in de gemeente Het Hogeland ondertekend. De bruggen zijn eigendom van waterschap Noorderzijlvest en toe aan een opknapbeurt. De Dijkstil in Leens wordt vervangen. Twee andere bruggen worden gerenoveerd: de Hellenstertil in Leens, en de Henduurstil in Warffum, die een monumentale status heeft.

Namens het waterschap ondertekenden bestuurder Annette van Velde en directeur Bas Tammes de bouwteamovereenkomst met aannemingscombinatie Strukton/Oosterhof Holman. Directieleden Edwin Oostinga en Simen Veltman tekenden dit document namens de aannemingscombinatie.
Ook zetten Van Velde en Tammes hun handtekening onder de opdracht aan ingenieursbureau RoyalHaskoning DHV, die onderdeel uitmaakt van het bouwteam. Projectdirecteur Adriaan Boers ondertekende de opdracht namens RoyalHaskoning DHV.

Het bouwteam

Voor de vervanging van de bruggen is een bouwteam opgericht, bestaande uit medewerkers van waterschap Noorderzijlvest, ingenieursbureau Royal Haskoning DHV en de aannemingscombinatie Strukton/Oosterhof Holman. Het voordeel van het werken met een bouwteam is dat de aannemer al bij de start meedenkt over het ontwerp en dat de opdracht gezamenlijk met het waterschap wordt uitgewerkt.

Programma bruggen 2020-2023

De 3 bruggen worden in 2021 vervangen en gerenoveerd, zij vormen het tweede cluster van het Programma bruggen 2020-2023.

De komende jaren gaat Noorderzijlvest een 17-tal bruggen vervangen of renoveren. Dit gebeurt gefaseerd en in clusters, op basis van gelijksoortigheid van de bruggen.

  • Dit jaar is al gewerkt aan de Dieftil (Oosterwijtwerd) en de Zwijntil (’t Zandt) in de gemeente Loppersum.
  • In oktober wordt gestart met de Oosterwijtwerdertil en de Wehestertil (Warfhuizen).
  • Daarnaast wordt de komende maand gestart met het herstel van nog twee monumentale bruggen: de Zuidema's Klap en de Bieuwketil, die beide in de gemeente Het Hogeland liggen.

Ondertekening bouwteamovereenkomst

Duurzame aanpak

Noorderzijlvest zet met het Programma Bruggen niet alleen in op veiligheid, maar ook op duurzame en circulaire vervanging. Materialen of constructieve onderdelen van de bruggen worden hergebruikt waar dat kan. Ook wordt bekeken waar modulair bouwen mogelijk is. Dit betekent dat in de fabriek gebouwde elementen (modules) op locatie samengevoegd worden. Dergelijke milieubewuste keuzes kunnen het bouwproces verkorten en de transportbewegingen en handelingen op locatie verminderen, waardoor er zo min mogelijk overlast in de omgeving is.

Project bruggen

In 2018 heeft het algemeen bestuur ingestemd met de Programmering Bruggen. Het doel van dit programma is de bruggen versneld in goede, veilige staat te brengen. Aanpak 17 bruggen is een onderdeel van Programmering Bruggen. Het waterschap zet hierbij in op duurzame en waar mogelijk circulaire vervanging.

Aanpak 17 Bruggen 2019-2023 (doorlinken)

Vragen

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met Kurt Meijer.