Over iets meer dan een jaar vinden weer waterschapsverkiezingen plaats. Hoe maak je als waterschap mensen enthousiast voor het werk van de waterschappen? Daarvoor ontwikkelde ProDemos in samenwerking met de Unie van Waterschappen en enkele waterschappen een cursus.

Deze cursus ‘Actief voor het waterschap’ biedt deelnemers de kans om een kijkje te nemen achter de schermen van het waterschap. Waterschappen zorgen voor voldoende en schoon water. En voor bescherming tegen te veel water. Maar hoe doen ze dat precies? De cursus Actief voor het waterschap is bedoeld voor iedereen die hier meer over wil weten. En die misschien wel actief wil worden voor het waterschap. Bijvoorbeeld als lid van het algemeen bestuur.

Ook wij doen mee

Wij organiseren de cursus met ProDemos in het voorjaar van 2022. Zodra de data bekend zijn, melden we dat op onze website en social media.

De cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten 

Deelnemers van de cursus leren hoe de besluitvorming bij het waterschap plaatsvindt. En ze krijgen een toelichting op inhoudelijke onderwerpen en de financiën. Dat gebeurt door medewerkers, de dijkgraaf of een dagelijks bestuurslid. Misschien komt er daarnaast nog een excursie. Daarmee nemen we een kijkje bij aansprekende en belangrijke projecten in ons beheergebied.