Het algemeen bestuur vergadert op woensdag 24 november vanaf 17.00 uur. De vergadering is digitaal en via een livestream te volgen: 

AB-vergadering 24 november

Het bestuur stelt tijdens deze vergadering het nieuwe Waterbeheerprogramma vast. Daarin staat waar het waterschap zich de komende zes jaar op richt. Eén van de onderdelen van het werk van het waterschap is het verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater. Het maatregelenprogramma om tot 2027 bij te dragen aan schoon en gezond water staat ook op de agenda. Met deze maatregelen geeft het waterschap invulling aan de Europese Kaderrichtlijn Water. Lees meer: AB vergadert: over belastingtarieven en profielschets voor nieuwe dijkgraaf.