De neerslag van de afgelopen weken heeft voor verlichting gezorgd.

Het landelijk gemiddelde neerslagtekort is 178 mm. Dit is minder dan de droge jaren 2018 en 1976. Het neerslagtekort voor het beheergebied van Noorderzijlvest is met 138 mm lager dan het landelijk gemiddelde. Twee weken geleden was het tekort in ons gebied nog 168 mm.

Voldoende water uit IJsselmeer: geen inlaat bij Gaarkeuken

Komende week is er een redelijke kans op neerslag. De Rijnafvoer zal de komende tijd naar verwachting iets gaan dalen. Er is komende periode voldoende water beschikbaar vanuit het IJsselmeer om aan de watervraag te voldoen in gebieden waar wateraanvoer mogelijk is. De inlaatcapaciteit van Noorderzijlvest is momenteel op 0 gezet als gevolg van de recente neerslag. De waterpeilen van de boezems en de polders zijn waar mogelijk hoger gezet, om zo nog meer zoetwater in het gebied beschikbaar te hebben. Ook controleren wij inlaten naar de polders vaker op verstoppingen.

Voor het hoofdwatersysteem hebben we zeker nog voldoende water. Gaarkeuken, onze hoofdinlaat staat dus momenteel op 0. Waterschap Hunze en Aa’s onttrekt momenteel geen water uit onze boezem. Onze inlaten in Drenthe staan op circa 40 procent open. Dat is behoorlijk minder dan twee weken geleden (-20%).

Doorspoelen voor betere waterkwaliteit

Bij Lauwersoog wordt nog water afgevoerd naar de Waddenzee. Dit water komt vanuit het IJsselmeer via Friesland naar het Lauwersmeer. De Friese boezem wordt zo doorgespoeld waardoor de waterkwaliteit beter wordt. Het doorspoelen van de boezem doen we alleen zolang er nog voldoende wateraanvoer is. Dit water was anders door Rijkswaterstaat afgevoerd naar de Waddenzee bij de Afsluitdijk.

Neerslagtekort / droogte

Neerslagtekort 20200715

 

Bron: www.knmi.nl

Wat kunt u zelf doen?

  • U kunt als grondeigenaar zelf een bijdrage leveren door inlaten en duikers schoon te houden voor een goede waterdoorvoer.
  • Heeft u extra water nodig om uw landbouwgrond te besproeien? U kunt ons dat melden via telefoonnummer 050-3048911 of via owsb@noorderzijlvest.nl.
  • Voor een goed waterbeheer is het belangrijk dat we inzicht hebben in het gebruik van oppervlaktewater. Daarom is in sommige gevallen het aanvragen van een vergunning of het doen van een melding verplicht. Heeft u geen vergunning voor het onttrekken van oppervlaktewater voor beregening? Dan kunt u deze aanvragen. Een vergunning aanvragen of melding doen kan via www.omgevingsloket.nl
  • Heeft u wel een vergunning? Meldt u de beregening dan 48 uur van te voren bij Noorderzijlvest. Geef hierbij aan waar u wilt beregenen en hoeveel kuub u gemiddeld gaat gebruiken. U kunt deze gegevens aan ons doorgeven via telefoonnummer 050-3048911 of via owsb@noorderzijlvest.nl

Neerslagtekort

Neerslagtekort kaart

Bron:  www.knmi.nl

Waterbeheer doen we samen

Mocht het net als in 2018 en 2019 droog blijven, dan moeten we samen aan de slag om watertekorten te voorkomen. Meer informatie vindt u op onze pagina klimaatverandering