De tweede helft van juli was minder nat dan de eerste helft van de maand. Niettemin blijft het beeld dat de droogte afneemt. Het neerslagtekort is afgenomen tot een hoeveelheid die binnen de marges van de 5 procent droogste jaren vallen. In de komende 2 weken is er kans op een geringe hoeveelheid neerslag. De eerstkomende dagen volgt droog en warm weer.

Neerslagtekort vanaf april

Het landelijk gemiddeld neerslagtekort is 193 mm. Dit is minder dan de droge jaren 2018 en 1976. Het neerslagtekort voor het beheergebied van Noorderzijlvest is met 145 mm lager dan het landelijk gemiddelde. Twee weken geleden was het tekort in ons gebied nog 168 mm. Het tekort loopt dus terug.

Voldoende water beschikbaar: inlaat bij Gaarkeuken weer open

Ondanks het verwachte droge en warme zomerweer de eerstkomende dagen en het meer wisselvallige karakter van het weer in de periode daarna is er de komende periode voldoende water beschikbaar vanuit het IJsselmeer. De inlaatcapaciteit van Noorderzijlvest is wel weer beperkt open gezet op ongeveer 6 m3 per seconde. Dat is ongeveer een kwart van de capaciteit. De waterpeilen van de boezems en de polders in het noordwesten en noordoosten van ons gebied gaan terug naar het normale zomerpeil. Eerder waren de peilen nog hoger opgezet vanwege de eerdere droge periode.

Voor het hoofdwatersysteem hebben we zeker nog voldoende water. Gaarkeuken, onze hoofdinlaat, staat dus momenteel op een kwart van de capaciteit. Waterschap Hunze en Aa’s onttrekt  momenteel tussen de 5 m3 en 10 m3 per seconde uit onze boezem, afhankelijk van de neerslag die valt. Onze inlaten in Drenthe staan op circa 40 procent open, op dezelfde capaciteit dan twee weken geleden.

Grondwater

Afhankelijk van de grondsoort kunnen grondwaterstanden niet of deels beïnvloed worden vanuit het oppervlaktewater. Een groot deel van het beheergebied van Noorderzijlvest heeft grotendeels klei als ondergrond. Klei houdt water langer vast en sijpelt niet direct door naar de diepe bodem of sloten. Op de kleigronden is de beïnvloeding vanuit oppervlaktewater minimaal tot nihil. Noorderzijlvest meet hier dan ook geen grondwaterstanden. In het Drentse deel van het beheergebied (met meer zandgronden) doen we dat wél. Bij de buizen die uitgelezen zijn zien we dat de stand van het grondwater momenteel niet zover onderuit gegaan is als in 2019. De stand zal nog wel iets verder dalen. Dat is normaal voor de tijd van het jaar.

Neerslagtekort / droogte

Neerslagtekort

Bron: www.knmi.nl/nederland-nu/klimatologie/geografische-overzichten/neerslagtekort_droogte

Neerslagtekort kaart

Bron: www.knmi.nl/nederland-nu/klimatologie/geografische-overzichten/neerslagoverschot

Wat kunt u zelf doen?

  • U kunt als grondeigenaar zelf een bijdrage leveren door inlaten en duikers schoon te houden voor een goede waterdoorvoer.
  • Heeft u extra water nodig om uw landbouwgrond te besproeien? U kunt ons dat melden via telefoonnummer 050-3048911 of via owsb@noorderzijlvest.nl.
  • Voor een goed waterbeheer is het belangrijk dat we inzicht hebben in het gebruik van oppervlaktewater. Daarom is in sommige gevallen het aanvragen van een vergunning of het doen van een melding verplicht. Heeft u geen vergunning voor het onttrekken van oppervlaktewater voor beregening? Dan kunt u deze aanvragen. Een vergunning aanvragen of melding doen kan via https://www.omgevingsloket.nl/.
  • Heeft u wel een vergunning? Meldt u de beregening dan 48 uur van te voren bij Noorderzijlvest. Geef hierbij aan waar u wilt beregenen en hoeveel kuub u gemiddeld gaat gebruiken. U kunt deze gegevens aan ons doorgeven via telefoonnummer 050-3048911 of via owsb@noorderzijlvest.nl