In de tweede helft van augustus viel er met regelmaat en lokaal soms veel neerslag. De vraag naar water nam hierdoor in het beheergebied van Noorderzijlvest af. Door de gevallen neerslag is de bodem voldoende vochtig. Veel gewassen worden of zijn al geoogst. We verwachten de komende weken geen droogte problemen.

Voor 2020 is dit dan ook de laatst droogtemonitor.

Afgelopen zomer verliep de wateraanvoer naar het beheergebied van Noorderzijlvest goed. Drie dagen stond de inlaatcapaciteit maximaal open. Om goed aan de watervraag in ons gebied te kunnen voldoen, was het nodig om toenemende begroeiing in de watergangen extra te onderhouden.

Neerslagtekort neemt langzaam toe, er blijft voldoende wateraanvoer mogelijk

Het landelijk gemiddeld neerslagtekort is 208 millimeter. Dit is minder dan de droge jaren 2018 en 1976. Het neerslagtekort voor het beheergebied van Noorderzijlvest is met 160 millimeter lager dan het landelijk gemiddelde. Door de gevallen neerslag is de bodem vochtig. We verwachten de komende weken geen droogte problemen.

Geografische overzichten

Geografische overzichten neerslagoverschot:

www.knmi.nl/nederland-nu/klimatologie/geografische-overzichten/neerslagoverschot

Voldoende water beschikbaar

De eerder dit seizoen extra opgezette zomerpeilen in ons gebied verlagen we in stapjes naar zomerpeil of lager. Eerder waren de peilen nog hoger opgezet vanwege de droge periode. Voor het hoofdwatersysteem hebben we voldoende water. Het zoetwater aanvoersysteem is in capaciteit teruggezet tot minimale capaciteit en zetten we  waarschijnlijk binnenkort uit. De inlaat van zoetwater via Fryslân uit het IJsselmeer bij Gaarkeuken is sinds 25 augustus dicht. Waterschap Hunze en Aa’s onttrekt vanaf 25 augustus geen water meer uit de boezem van Noorderzijlvest via het gemaal Dorkwerd. Afgelopen zomer stond inlaatwerk Gaarkeuken en gemaal Dorkwerd drie dagen op maximale capaciteit open.

De inlaten in het zuidelijk deel van ons beheergebied in Drenthe staan voor circa 35 procent open. Dat is minder dan twee weken geleden. Toen was het circa 60 procent. In tegenstelling tot het Groningse deel van ons gebied voeren we in het Drentse deel van ons gebied vaak langer water aan. In de overwegend zandige ondergrond van Drenthe infiltreert het water makkelijker dan in een ondergrond met klei.

Terugblik op beregeningsaanvragen

In augustus kregen we zestig meldingen van beregenen. Dit als gevolg van het zeer warme weer en de hittegolf. Dat zijn meer meldingen dan in 2019 en 2018.

De voorgaande maanden waren de aantallen aanvragen vergelijkbaar met eerdere jaren. In juni waren het er 12, in mei 29, in april 99 en in maart 2. Alleen in juli waren het er 4, veel minder dan in 2019 en in 2018 (als gevolg van de regelmatige neerslag in de maand juli). We zien dat veel boeren die een melding hebben gedaan, in een volgende maand een nieuwe melding achterwege laten. Het waterschap ziet een verzoeken voor beregenen graag 48 uur van tevoren binnenkomen, zodat we met onze wateraanvoer hierop kunnen anticiperen. Bij deze dan ook de oproep aan agrariërs om een nieuw verzoek voor beregening wél te melden.

Wat kunt u zelf doen?

  • U kunt als grondeigenaar zelf een bijdrage leveren door inlaten en duikers schoon te houden voor een goede waterdoorvoer.
  • Heeft u extra water nodig om uw landbouwgrond te besproeien? U kunt ons dat melden via telefoonnummer 050-3048911 of via owsb@noorderzijlvest.nl.
  • Voor een goed waterbeheer is het belangrijk dat we inzicht hebben in het gebruik van oppervlaktewater. Daarom is in sommige gevallen het aanvragen van een vergunning of het doen van een melding verplicht. Heeft u geen vergunning voor het onttrekken van oppervlaktewater voor beregening? Dan kunt u deze aanvragen. Een vergunning aanvragen of melding doen kan via https://www.omgevingsloket.nl/.
  • Heeft u wel een vergunning? Meldt u de beregening dan 48 uur van te voren bij Noorderzijlvest. Geef hierbij aan waar u wilt beregenen en hoeveel kuub u gemiddeld gaat gebruiken. U kunt deze gegevens aan ons doorgeven via telefoonnummer 050-3048911 of via owsb@noorderzijlvest.nl

Water spuien bij Lauwersoog

Het water dat bij Lauwersoog wordt gespuid op de Waddenzee komt nog steeds grotendeels vanuit het IJsselmeer via Fryslân naar het Lauwersmeer. De Friese boezem wordt nog doorgespoeld om zo de waterkwaliteit te verbeteren.

Nog wel negatief zwemadvies voor zwemplassen

Voor de Kardingerplas en de Hoornse plas geldt een negatief zwemadvies vanwege zwemmersjeuk. Ook zijn er waarschuwingen voor blauwalgen voor zes zwemlocaties in het Lauwersmeer.

Waterbeheer doen we samen

Mocht het net als in 2018 en 2019 droog blijven, dan moeten we samen aan de slag om watertekorten te voorkomen. Meer informatie vindt u op onze droogtepagina.

Veelgestelde vragen:

  • Problemen door droogte  (intern linken)
  • Droogte (intern linken)