Het voorjaar was nat en koud. In de maand juni viel minder neerslag dan in de maand mei. Het blijft nat. De gevallen neerslag is in ons gebied zeer onregelmatig verdeeld. Het neerslagtekort is iets hoger dan het landelijk gemiddelde, maar relatief laag. Er is nog voldoende water in ons gebied. Het merendeel van de polders is tussen april en mei naar zomerpeil gezet. Waterschap Noorderzijlvest streeft naar voldoende water in elk seizoen. 

Het landelijk gemiddeld neerslagtekort is circa 34 millimeter (zie figuur neerslag in Nederland in 2021). Het neerslagtekort is in het gebied van Noorderzijlvest iets hoger (tussen de 60 en 90 mm). In ons gebied verschilt de hoeveelheid gevallen neerslag voor juni sterk. Zo viel in het zuiden van ons werkgebied bijna 81 mm, terwijl op plaatsen langs de kuststrook slechts 33 mm viel. Doordat de neerslagvoorspellingen voor de komende tijd wisselvallig zijn, verwachten we dat het neerslagtekort daardoor ruim onder het gemiddelde blijft. 

Overzicht van het potentieel doorlopend neerslagtekort in Nederland in 2021. Links het doorlopend tekort in grafiekvorm (het neerslagtekort in de tijd) en rechts het doorlopend tekort op de kaart (het neerslagtekort in de ruimte)

Droogtemonitor

Alle actuele informatie lees je in de droogtemonitor 6 juli 2021.pdf

Wat kun je zelf doen?

  • Je kunt als grondeigenaar zelf een bijdrage leveren door inlaten en duikers schoon te houden voor een goede waterdoorvoer.
  • Heb je extra water nodig om landbouwgrond te besproeien? Je kunt ons dat melden via telefoonnummer 050-3048911 of via owsb@noorderzijlvest.nl
  • Voor een goed waterbeheer is het belangrijk dat we inzicht hebben in het gebruik van oppervlaktewater. Daarom is in sommige gevallen het aanvragen van een vergunning of het doen van een melding verplicht. Heb je geen vergunning voor het onttrekken van oppervlaktewater voor beregening? Dan kun je deze aanvragen. Een vergunning aanvragen of melding doen kan via www.omgevingsloket.nl
  • Heb je wel een vergunning? Meld de beregening dan 48 uur van te voren bij Noorderzijlvest. Geef hierbij aan waar je wilt beregenen en hoeveel kuub je gemiddeld gaat gebruiken. Je kunt deze gegevens aan ons doorgeven via telefoonnummer 050-3048911 of via owsb@noorderzijlvest.nl