Waterschap Noorderzijlvest streeft naar voldoende water in elk seizoen. Het merendeel van de polders is tussen april en mei naar zomerpeil gezet. Het voorjaar was nat en koud. Er is nog voldoende water in ons gebied.

Het actueel neerslagtekort van eind mei / begin juni 2021 is lager dan de afgelopen jaren. April was qua neerslag een normale maand, terwijl mei flink natter was dan normaal. Het neerslagtekort ligt momenteel onder het tekort van 2018. Komende weken neemt het neerslagtekort toe.

De afvoer van de Rijn is normaal voor eind mei. Het IJsselmeer is op zomerpeil en er is voldoende water. De inlaatcapaciteit van Waterschap Noorderzijlvest is minimaal. Alleen in Drenthe staan een aantal inlaten open, zodat de vistrappen voldoende kunnen stromen. Op de meeste plekken in ons gebied zitten we al op zomerpeil. We proberen het water wat in de maand mei is gevallen zoveel mogelijk in ons watersysteem vast te houden. We ontvingen 15 meldingen voor beregenen. Dat is aanzienlijk minder dan de 130 meldingen die we in 2020 in deze periode ontvingen.

 

 

Droogtemonitor

Alle actuele informatie lees je in de

Doorspoelen en afvoeren

Bij Lauwersoog wordt nog water afgevoerd naar de Waddenzee. Dit water komt vanuit het IJsselmeer via Friesland naar het Lauwersmeer. De Friese boezem wordt zo doorgespoeld waardoor de waterkwaliteit beter wordt en om verzilting (binnendringen zout zeewater) tegen te gaan. Het doorspoelen van de boezem doen we alleen zolang er nog voldoende wateraanvoer is. Dit water was anders door Rijkswaterstaat afgevoerd naar de Waddenzee bij de Afsluitdijk.
 

Wat kunt u zelf doen?

  • U kunt als grondeigenaar zelf een bijdrage leveren door inlaten en duikers schoon te houden voor een goede waterdoorvoer.
  • Heeft u extra water nodig om uw landbouwgrond te besproeien? U kunt ons dat melden via telefoonnummer 050-3048911 of via owsb@noorderzijlvest.nl
  • Voor een goed waterbeheer is het belangrijk dat we inzicht hebben in het gebruik van oppervlaktewater. Daarom is in sommige gevallen het aanvragen van een vergunning of het doen van een melding verplicht. Heeft u geen vergunning voor het onttrekken van oppervlaktewater voor beregening? Dan kunt u deze aanvragen. Een vergunning aanvragen of melding doen kan via www.omgevingsloket.nl
  • Heeft u wel een vergunning? Meldt u de beregening dan 48 uur van te voren bij Noorderzijlvest.  Geef hierbij aan waar u wilt beregenen en hoeveel kuub u gemiddeld gaat gebruiken. U kunt deze gegevens aan ons doorgeven via telefoonnummer 050-3048911 of via owsb@noorderzijlvest.nl