De Onlanden, vlakbij de stad Groningen, is een mooi voorbeeld van een natuurlijke klimaatbuffer. Het gebied heeft niet alleen een functie voor de natuur en recreatie, maar is ook ingericht als waterberging.

Natuurlijke klimaatbuffers zijn gebieden die helpen om de gevolgen van klimaatverandering aan te kunnen. Door de natuur de ruimte te geven en zo de natuurlijke processen te herstellen. Met voordelen voor mens en natuur. Ze zorgen voor het vasthouden en opvangen van water, het voorkomen van watertekorten, het temperen van hitte en het verminderen van CO2-uitstoot in de atmosfeer.

In het filmpje leggen Bert Middel en medewerkers van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer uit wat de waarde van het gebied De Onlanden is.

Expeditiewaddenkust.nl/onlanden/Natuurlijke klimaatbuffers: De Onlanden

Expeditie waddenkust

Het Waddengebied is al eeuwenlang een prachtig gebied van onschatbare waarde. Met zachte randen, oude steden, havens en bedrijvigheid, goede landbouwgrond en rijke natuur. Maar ook met harde dammen en dijken voor waterveiligheid. De gevolgen van klimaatverandering bedreigen het gebied. Het wordt warmer, het regent harder, het is langere perioden droog en de verzilting in de kuststrook neemt toe. Die dreiging zal de komende jaren steeds groter worden. Daarom worden op verschillende plekken langs de Waddenkust maatregelen genomen. Welke dat zijn, maken we zichtbaar met Expeditie Waddenkust. Ga je mee?

expeditiewaddenkust.nl