Het herstellen van het talud langs het Reitdiep tussen gemaal de waterwolf en Zoutkamp gaat voorspoedig. De beschadigde delen worden afgedekt met worteldoek. Ook is vandaag het volledige traject tussen gemaal de Waterwolf en Zoutkamp geïnspecteerd. Er zijn geen nieuwe beschadigingen aangetroffen.

Inspectie van talud

In het weekend wordt weer hoog water voorspeld.  Zodra het kan, wordt dat water gespuid en afgevoerd naar zee. Er vinden dagelijks inspecties van de kades plaats. Het gaat hier om een robuuste waterkering. Zodra de omstandigheden het toelaten zal de voet van de kade hier structureel worden hersteld.

Eerdere berichtgeving

Herstelwerkzaamheden talud langs Reitdiep

Herstelwerkzaamheden talud