Verschillende politieke partijen hebben thema’s over water opgenomen in hun verkiezingsprogramma. Wij lichten vijf thema’s uit waar verschillende partijen iets over hebben gezegd. Deze thema’s zijn: waterkwaliteit, waterkwantiteit, waterveiligheid, water bodem sturend en het thema waterschappen in het algemeen.

Overzicht per thema van de politiek partijen

Hieronder volgt per thema een overzicht van wat de politieke partijen geschreven hebben. Deze teksten zijn rechtstreeks uit de verkiezingsprogramma’s gehaald en zijn niet de mening van ons als waterschap. 

Dit overzicht kan mogelijk helpen bij het maken van een keuze op 22 november 2023.