Waterschap Noorderzijlvest werkt aan het gebiedsprogramma Paterswoldsemeer. We willen graag een meer met schoon water, goede natuurwaarden, veel verschillende planten en dieren, weinig blauwalg en zonder teveel last van waterplanten. Want het is de bedoeling dat iedereen ook op een plezierige manier kan blijven recreëren op het Paterswoldsemeer. Het waterschap werkt aan de waterkwaliteit van het meer volgens de Kaderrichtlijn Water (KRW).

Projectwebsite

Om de waterkwaliteit te verbeteren, worden verschillende maatregelen uitgevoerd. Op een speciaal voor dit programma ingerichte website, is informatie te vinden over maatregelen die momenteel worden voorbereid en over het proces om samen met vertegenwoordigers uit het gebied te komen tot aanvullende maatregelen die nodig zijn om de waterkwaliteit te verbeteren. Hier staat ook welke ideeën we al uit de omgeving hebben ontvangen.

Betrekken en informeren

Omdat we momenteel geen gebiedsbijeenkomsten kunnen organiseren, willen we via de website omwonenden en gebruikers van het meer zo goed mogelijk informeren en betrekken bij het project. Op de projectenpagina paterswoldsemeer.noorderzijlvest.nl staat achtergrondinformatie over de KRW en de waterkwaliteit van het Paterswoldsemeer. Ook is een lijst met veelgestelde vragen opgenomen. Daarnaast is er ruimte om vragen te stellen, ideeën aan te dragen en in een later stadium te reageren op de geselecteerde kansrijke maatregelen.

Denk mee!

Heeft u ideeën over hoe we de waterkwaliteit van het Paterswoldsemeer kunnen verbeteren? Of heeft u een aanvulling op een al aangedragen idee, een suggestie voor een locatie waar de maatregel kan worden uitgevoerd of ziet u andere mogelijkheden? Deel ze met ons. Delen kan tot en met 5 juli.