Op woensdag 22 juni 2022 is er een informatieve vergadering van het algemeen bestuur. In deze vergadering laat het bestuur zich informeren.

Vergadering

  • Informatieve AB-vergadering van 22 juni is digitaal.
  • Belangstellenden dienen zich vooraf aan te melden via griffie@noorderzijlvest.nl.

Agenda 

Agenda beschikbaar via noorderzijlvest.bestuurlijkeinformatie.nl