In het Jaarplan 2022 staan de uit te voeren maatregelen die Noorderzijlvest in 2022 nastreeft. Ook zijn de effecten en doelen weergegeven. En welke financiële middelen daarvoor nodig zijn. Op basis van het jaarplan worden de bedragen van verschillende waterschapsbelastingen vastgesteld. Dit noemen we ook wel de tarieven van de waterschapsbelastingen.