• Water Natuurlijk
  • 4e loco dijkgraaf

Portefeuille

  • Voldoende en schoon water in Zuid
  • Vismigratie
  • Vaarwegbeheer
  • Vergunningverlening en handhaving
  • Cultuurhistorie en monumentenzorg
  • Educatie