• Water Natuurlijk
 • Gebiedsaccount voor zuidelijke deel Waterschap Noorderzijlvest, Gemeenten Westerkwartier en Noordenveld

Portefeuille

 • Voldoende en schoon water in Zuid
 • Vismigratie
 • Grondwaterbeheer
 • Peilbesluiten
 • Baggeren, bruggen en beschoeiingen
 • Vaarwegbeheer
 • Uitvoering projecten Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (o.a. programma Gouden Gronden, Topsoil,
 • Trijntje)
 • Vergunningverlening & Handhaving
 • Cultuurhistorie en monumentenzorg
 • Educatie en begeleiding jeugdbestuurder
 • 4e loco dijkgraaf

Overleggen en samenwerkingsverbanden:

 • Provincie Drenthe
 • Stichting de Groninger Poldermolens
 • Accounthouder Sportvisserij Groningen Drenthe
 • Accounthouder watersport
 • CLG (Commissie Landelijk Gebied)
 • Bestuurlijke tafel Groeningen
 • PNLG (Provinciaal Netwerk Landelijk Gebied)
 • Landinrichtingscommissie Veenhuizen