Op woensdag 15 maart 2023 zijn de waterschapsverkiezingen. Als jij bestuurder wilt worden bij ons waterschap, kun je jezelf verkiesbaar stellen. Om dit te kunnen doen, moet je jezelf wel eerst kandidaat stellen. Op deze pagina lees je waar je dan aan moet voldoen. En wat er wordt verwacht van een lid van het algemeen bestuur.

Hoe en waarvoor kan je je kandidaat stellen?

Het is mogelijk om je kandidaat te stellen voor de waterschapsverkiezingen. Dit kan op de volgende manieren:

Bestaande politieke partij

Er kan alleen op jou gestemd worden als je op de kandidatenlijst staat van een partij die aan de verkiezingen voor Noorderzijlvest meedoet. Zorgen dat je op een kandidatenlijst terecht komt is dus de eerste stap. Als je bent aangesloten bij een bestaande politieke partij, heb je waarschijnlijk al de vraag gekregen om je kandidaat te stellen. Is dat niet gebeurd, zoek dan snel contact op binnen je partij. Want de meeste partijen zijn al bezig met de voorbereiding van de kandidatenlijsten.

Eigen partij beginnen ? Begin op tijd met de voorbereidingen en registratie

Ben je niet aangesloten bij een partij en kun of wil je je niet aansluiten? Dan kun je je eigen partij beginnen. Het staat iedereen vrij om dat te doen. Kijk op de website van de Kiesraad/waterschappen(externe link) hoe je een eigen partij begint.

Tot maandag 19 december kan je een partij formeel registeren voor deze waterschapsverkiezingen. We adviseren echter ruim voor die datum te starten met het registratieverzoek. Een onderdeel is bijvoorbeeld het tijdig betalen van een waarborgsom.

Wil je meer informatie over hoe het werkt als je bij ons waterschap een eigen partij wilt oprichten? Mail dan naar waterschapsverkiezingen@noorderzijlvest.nl. We nemen dan contact met je op en leggen alles uit.

Geborgde zetels

Als je bent aangesloten bij de Land- en Tuinbouworganisatie Noord (LTO Noord), Kamer van Koophandel, VNO/NCW of Vereniging van bos- en natuurterreineigenaren (VBNE) kun je ook als hun vertegenwoordiger in het algemeen bestuur benoemd worden. Dit noemen we de ‘geborgde zetels’. Deze organisaties hebben daarvoor een eigen benoemingsprocedure. Neem contact met ze op als je meer wilt weten.

Wettelijke eisen waaraan je als kandidaat moet voldoen

 • Je woont in ons werkgebied of je wilt daar gaan wonen.
 • Je bent minstens 18 jaar of wordt dat tijdens de zittingsperiode van het algemeen bestuur.
 • Daarnaast letten we op de andere werkzaamheden die je hebt. Mogelijk heeft dit andere werk zoveel te maken met het waterschap, dat je niet tegelijk bestuurslid kunt zijn. Zulke onverenigbare functies zijn opgenomen in de Waterschapswet (artikel 31, lid 2).

Rol algemeen bestuurslid

Als waterschapsbestuurder beslis je mee over water, nu en in de toekomst. Daarbij worden steeds weloverwogen beslissingen en afwegingen gemaakt. Vraagstukken waarmee je te maken kunt krijgen, zijn bijvoorbeeld:

 • Hoe denk jij dat we het beste met de klimaatverandering om kunnen gaan? Hoe voorkomen we wateroverlast? En zorgen we dat overal voldoende water is?
 • Hoe zorgen we dat de waterkwaliteit in de meren, beken en kanalen zo optimaal mogelijk wordt?
 • Wat doen we met het rioolwater en afvalwater: welke stoffen halen we eruit, hoe gaan we om met medicijnresten?
 • Hoe zorgen we ervoor dat we duurzaam en circulair werken? Zodat we zo goed mogelijk met energie en materialen omgaan?

Wat verwachten we van een algemeen bestuurslid? 

 • Je bent 2 tot 4 dagen per maand beschikbaar. In die tijd vergader je (gemiddeld 20 keer per jaar) en bereid je je voor door de stukken te lezen. Daarnaast zijn er themadagen en excursies.
 • Je hebt interesse in water en waterschappen.
 • Je bent maatschappelijk betrokken. Je weet wat er leeft binnen de samenleving.
 • Je bent van plan om de hele zittingsperiode van 4 jaar te blijven.
 • Je hebt bestuurlijke ervaring en interesse.

Vergoeding lid algemeen bestuur

De vergoeding voor een lid van het algemeen bestuur van een waterschap is € 537,85 bruto per maand. Daarnaast is er een vaste onkostenvergoeding van € 183,27 per maand.

Meer informatie

Op 15 maart 2023 zijn de waterschapsverkiezingen. Op die dag kun jij namelijk meebeslissen over het werk van ons waterschap. Want jouw stem of jullie stemmen bepalen wie er straks in het nieuwe bestuur van het waterschap komt.

Heb je vragen over de verkiezingen? Stuur een e-mail naar:

Heb je gevonden wat je zocht?