Vergroot het waterbewustzijn bij zoveel mogelijk Nederlanders, laat ze zien hoe ze zelf bewust met water kunnen omgaan en betrek ze vervolgens bij het werk van de waterschappen. Dat is in het kort het doel van een nieuwe landelijke campagne ‘Waterbazen’. De campagne is ontwikkeld in opdracht van de Unie van Waterschappen en gaat eind oktober van start. In principe richt de campagne zich op alle Nederlanders.

Wat is een waterbaas?

We weten allemaal dat bewust omgaan met water belangrijk is. Zeker in een land als Nederland, dat voor een groot deel onder zeeniveau ligt. Alleen lijkt het soms alsof je de enige bent die een bijdrage probeert te leveren. Maar ons land zit vol Waterbazen: mensen die met kleine aanpassingen steeds waterbewuster proberen te leven. Door bijvoorbeeld regenwater op te vangen met een regenton, de tegels in de tuin te vervangen door planten en geen vochtige doekjes of frituurvet meer door de wc te spoelen. Daar zijn we als waterschappen hartstikke blij mee. Want hoe meer waterbewuste Nederlanders, hoe beter. De campagne Waterbazen roept Nederlanders op om mee te doen met dit soort goeie initiatieven.

Looptijd van de campagne

De campagne loopt tot de volgende Waterschapsverkiezing. Gedurende (in ieder geval) een jaar gebruiken de waterschappen het concept om de aandacht van Nederlanders vast te houden. Daarnaast zijn er landelijk twee campagnematige piekmomenten. Één in het najaar van 2020 en één in het voorjaar van 2021.

Aandacht voor het werk van het waterschap

Veel waterschappen gaan dit najaar de landelijke uitingen delen en maken in het voorjaar een regionale vertaling, waarbij meer de nadruk op het werk van het eigen waterschap komt te liggen. Want het is belangrijk dat Nederlanders weten dat er waterschappen zijn, een positief gevoel bij de waterschappen hebben en beseffen dat het werk van de waterschappen belangrijk en relevant is, ook voor hen. Want uiteindelijk doen we het samen!

Voorbeelden Waterbazen-campagne

  • Steeds meer buren vangen regen op met een geveltuin.
  • Steeds meer mensen halen zwerfvuil weg langs de waterkant.

Meer informatie

De landelijke campagne is zondag 25 oktober online van start gegaan.