Meervoudig onderhandse aanbesteding - Levering Garanties van Oorsprong voor vergroening van elektriciteit 2024

Het betreft de inkoop van Garanties van Oorsprong ‘Nederlandse wind en/of zon’ voor het jaar 2024. Het gaat om 14.000 stuks GVO’s. Dit aantal is gebaseerd op basis van de hoeveelheid in te kopen energie in 2024.

Eisen voor deelname aan de meervoudig onderhandse aanbesteding

Uitsluitingsgronden
 Uitsluitingsgronden Bewijsmiddel
U.1De uitsluitingsgronden zoals aangegeven in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). 
 
De bewijsmiddelen zoals genoemd in artikel 2.89 van de Aanbestedingswet.

Technische geschiktheidseisen 
 GeschiktheidseisBewijsmiddel
T.1Inschrijver heeft een geregistreerd handelsaccount bij VertiCer voor het verhandelen van GvO’s. Bewijs dat Inschrijver beschikt over  een geregistreerd handelsaccount bij VertiCer. 

Aanmelding aanbesteding

Bij aanmelding voor deze aanbesteding dien je in onderstaand document te verklaren dat je voldoet aan de gestelde eisen: 

  • De bewijsmiddelen hoeven niet bij aanmelding te worden overlegd. 
  • De bewijsmiddelen kunnen na verzending van het gunningsvoornemen worden opgevraagd bij de partij met wie wij de Overeenkomst willen sluiten. 
  • Als je de gevraagde bewijsmiddelen niet kunt overleggen of als deze niet voldoen, sluiten wij je alsnog uit.  

Voor deze aanbesteding zijn tegelijkertijd met de publicatie van deze procedure reeds drie partijen uitgenodigd. Wij bieden overige geïnteresseerde partijen de mogelijkheid ook in te schrijven op deze uitvraag, waarbij de eerste twee aangemelde partijen die voldoen aan de gestelde eisen worden uitgenodigd voor de inschrijving.

Het verzoek tot toelating dien je te richten aan inkoop@noorderzijlvest.nl onder vermelding van Levering GVO’s voor vergroening van elektriciteit 2024. 

  • Aanmelden kan tot 26 juni 2024. 

Verklaring voldoen aan eisen aanbesteding