Informatie over droogte op één online plek

Nu het alweer wat langere tijd droog is, is de behoefte aan actuele informatie over de situatie in ons werkgebied weer groeiende. In voorgaande jaren maakten we periodiek een ‘droogtemonitor’. Die vervangen we nu door een online waterbeeld dat via een ‘storymap’ wordt gepresenteerd. Lees in de storymap meer over het neerslagtekort, de verwachtingen, de mate van aanvoer en de grondwaterpeilen:

Situatie op 10 mei

  • Het neerslagtekort is hoog en het is droog in het werkgebied van Noorderzijlvest;
  • We houden zoveel mogelijk water vast en waar het nodig is voeren we water aan. De aanvoer is nog niet maximaal;
  • Er is momenteel nog genoeg water om aan de watervraag te voldoen.