Noorderzijlvest werkt aan een nieuwe waterschapsverordening. Dat is de opvolger van de oude keur uit 2009. We bereiden ons daarmee voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Met de nieuwe verordening werken we straks met veel minder regels: we verwachten met de nieuwe verordening 80% minder vergunningen te verlenen. We gaan veel meer uit van de zorgplicht. Soms is een melding nodig en in een aantal gevallen vragen we nog om een vergunning aan te vragen.

Het waterschap streeft ernaar om de nieuwe verordening eind 2020 voor te leggen aan het algemeen bestuur ter besluitvorming. Als dat lukt kan de verordening vanaf begin 2021 in werking treden. Dat doen we dan nog wel onder de naam ‘keur 2021’. De term ‘waterschapsverordening’ geldt pas nadat de Omgevingswet in werking treedt. Dat is nu gepland voor 1 januari 2022.

Animatie

We maakten een animatie om te laten zien waarom we anders gaan werken en wát er dan anders wordt. Deze animatie legt in een paar minuten uit wat de bedoeling is van het werken met de nieuwe verordening.

 

Invoering Omgevingswet

De Omgevingswet is een nieuwe wet van de Rijksoverheid die gaat zorgen voor een goede ontwikkeling van onze woon- en leefomgeving.

De Omgevingswet (INTERN LINKEN)