Nieuwsbrief RWZI Westerkwartier. Deze nieuwsbrief is een uitgave van het projectteam RWZI Westerkwartier. Binnen dit project wordt in 2024 een nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) in Gaarkeuken in gebruik genomen. Deze nieuwe rwzi gaat de huidige installaties in Marum, Zuidhorn en Gaarkeuken vervangen. Met deze nieuwe zuivering verbetert de waterkwaliteit in het polder- en boezemwatersysteem van het waterschap.

Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsbrief per email ontvangen? Deze nieuwsbrief houdt u op de hoogte van de voortgang van dit project en zal 3x per jaar (of vaker wanneer nodig) verschijnen.

 

Project

Het waterschap Noorderzijlvest is begin 2019 gestart met de uitwerking van uitvoeringsplannen voor de bouw van een nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie in het Westerkwartier. Het Westerkwartier is het gebied ten westen van de stad Groningen. In deze regio heeft Noorderzijlvest nu nog vier rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's). Deze installaties staan bij de woonkernen Leek, Marum, Gaarkeuken en Zuidhorn. Deze laatste drie worden vervangen door één nieuwe installatie die in 2022-2024 zal worden gebouwd op de huidige locatie in Gaarkeuken.