Waterschap Noorderzijlvest is overgestapt op het gebruik van Hydrotreated Vegetable Oil. Dit HVO is een 100% duurzame en hernieuwbare biobrandstof en vervangt fossiele brandstof. Het wordt voortaan gebruikt bij de drie grote dieselgemalen (De Waterwolf, H.D. Louwes en De Drie Delfzijlen). Ook bij de trekkers en kranen van het waterschap wordt de biobrandstof nu gebruikt.

Waterstof behandelde plantaardige olie (HVO)

Hydrotreated Vegetable Oil is een met waterstof behandelde plantaardige olie. Het grootste voordeel van Hydrotreated Vegetable Oil is dat er minder CO2 uitgestoten wordt. Dit HVO levert een CO2-reductie op van minstens 89% in vergelijking met fossiele brandstof. Een ander voordeel van HVO is dat deze brandstof beter is voor motoren. Hierdoor zijn de onderhoudskosten op de lange termijn lager. Het transport van het HVO gebeurt met vrachtwagens die ook op duurzame brandstoffen rijden.

Milieubewuster

Dagelijks bestuurslid Herman Beerda: “Het waterschap heeft de maatschappelijke verantwoordelijkheid om duurzaam te werken, net als de andere overheden. Zo hebben we dat met elkaar afgesproken in Nederland. Ook al zijn de kosten bij de overgang van gewone naar HVO-diesel wat hoger, dan nog is de inzet van HVO een goede zaak. Want we willen ons werk zo uitvoeren dat we zoveel mogelijk rekening houden met het milieu en het klimaat. Dat sluit aan bij ons bestuursakkoord en past bij ons als waterschap: we moeten ons niet alleen aanpassen aan de gevolgen van de klimaatverandering, maar deze verandering ook zo veel mogelijk zien te voorkomen.”

Per jaar wordt er gemiddeld 400.000 liter HVO afgenomen. Met een CO2-reductie van 89% stoten we dan ruim 1.100 ton, ofwel ruim 1,1 miljoen kilo minder CO2 uit per jaar!

Brandstof tanken

Meer weten?

Wilt u meer weten over de toepassing van HVO?
Voor vragen kunt u contact opnemen met Tjitse Mollema

050 304 89 11