Deze week en komende week start de aannemerscombinatie Strukton/ Oosterhof-Holman in opdracht van waterschap Noorderzijlvest met werkzaamheden aan twee bruggen in de gemeente Loppersum. De brug Dieftil tussen Eenum en Oosterwijtwerd wordt vervangen en de Zwijntil tussen ‘t Zand en Zijldijk wordt gerenoveerd.

De bruggen verkeren in slechte staat en vervanging of renovatie is noodzakelijk. De Dieftil is gestremd voor gemotoriseerd verkeer (behalve e-bikes) van 16 juni tot en met 25 september. Er wordt een tijdelijke fietsbrug aangelegd. De Zwijntil is gestremd vanaf 22 juni tot en met 24 juli. Stremmingsborden en omleidingsroutes staan aangegeven.

Programma bruggen 2020-2023

Uit onderzoek is gebleken dat een groot deel van de bruggen in het beheergebied van waterschap Noorderzijlvest toe is aan een opknapbeurt. In de periode 2020-2023 wordt een 17-tal bruggen vervangen of gerenoveerd. Noorderzijlvest zet met deze klus niet alleen in op veiligheid, maar ook op duurzame en circulaire vervanging. Materialen of constructieve onderdelen van de bruggen worden hergebruikt waar dat kan. Ook wordt bekeken of er mogelijkheden zijn om modulair te bouwen. Dit betekent dat in de fabriek gebouwde elementen (modules) op locatie samengevoegd worden. Deze milieubewuste manier van bouwen is zeer snel. Er zijn weinig transportbewegingen en handelingen op locatie nodig, waardoor er zo min mogelijk overlast in de omgeving is.

Bouwteam- en eerste aannemersovereenkomst ondertekend

Voor de vervanging van de bruggen is een bouwteam opgericht, bestaande uit medewerkers van waterschap Noorderzijlvest, ingenieursbureau Royal Haskoning DHV en aannemerscombinatie Strukton/Oosterhof-Holman. Het voordeel van het werken met een bouwteam is dat de aannemer al bij de start meedenkt over het ontwerp. Gezamenlijk wordt de opdracht uitgewerkt en worden de bruggen zo duurzaam mogelijk vervangen.

Onlangs zijn de handtekeningen gezet onder de aannemersovereenkomst voor de vervanging en renovatie van de eerste twee bruggen; de Dieftil en de Zwijntil in de gemeente Loppersum. Na de vervanging  wordt het eigendom overgedragen aan de gemeente Loppersum.

Dieftil

Missing media-item.

Zwijntil

Zwijntil

Per cluster bruggen vervangen

De komende jaren wordt er ook gewerkt aan bruggen in de gemeenten Het Hogeland, Westerkwartier, Appingedam en Groningen. De vervanging van de bruggen gebeurt in clusters, op basis van gelijksoortigheid van de bruggen.