Vandaag start ons klanttevredenheidsonderzoek. We doen regelmatig onderzoek naar uw tevredenheid over de dienstverlening en informatievoorziening van Waterschap Noorderzijlvest.Wij zijn daar erg benieuwd naar!

Noorderzijlvest deed dit onderzoek voor het eerst in 2017. Dit is een vervolg daarop. We hopen zo tips en verbeterpunten te krijgen waardoor we kunnen groeien in onze dienstverlening en klantgerichtheid. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Enneüs, net als in 2017.

Wie ontvangt deze vragenlijst?

We hebben in ons werk te maken met veel verschillende relaties en doelgroepen. Voor dit onderzoek benaderen we de volgende doelgroepen: inwoners, bedrijven, agrarische ondernemingen, leveranciers, medeoverheden en samenwerkingspartners. Mogelijk wordt ook u via e-mail benaderd. Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd!

Doel van het onderzoek

De resultaten van het onderzoek gebruiken we natuurlijk om onze dienstverlening en informatievoorziening te verbeteren. We zullen de resultaten (samengevat) publiceren. Daarop volgt een actieplan waarmee we aan de slag gaan.