In ons werkgebied liggen kilometers beschoeiingen, kades en damwanden. Vaak is niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor het onderhoud ervan. Door deze onduidelijkheid is er achterstallig onderhoud en kunnen onveilige situaties ontstaan. We willen hier samen met betrokkenen verandering in brengen, zodat er een eerlijke verdeling van de lasten ontstaat. Daarbij is het principe dat de onderhoudsplicht van de oeververdediging komt te liggen bij de belanghebbende.

Online bijeenkomst

Maandag 29 november was er een online bijeenkomst. Daarin werden de nieuwe uitgangspunten rond aanleg en onderhoud van oeververdedigingswerken toegelicht. Je kunt de livestream terugkijken op de pagina oeververdedigingswerken

Gebiedsprocessen, legger en MJOP

We gaan via gebiedsprocessen met de omgeving communiceren. We beginnen dit najaar langs het Damsterdiep in de gemeente Eemsdelta. Daarna volgen andere gebieden. Al doende ervaren we wat de effecten van de uitgangspunten zijn. Wat verandert er en hoe kunnen we de taakverdeling zo goed mogelijk samen regelen? Nieuwe afspraken leggen we vast in de legger. Zo is helder wie verantwoordelijk is voor welk onderhoud, ook in de toekomst. We baseren ons eigen meerjarenonderhoudsplan (MJOP) ook op deze gegevens.

Ter inzage

Ons voorstel met de nieuwe uitgangspunten voor de inrichting en het onderhoud van oeververdedigingswerken ligt van 22 november 2021 tot en met 7 februari 2022 ter inzage. 

  • Je kunt het document inzien in het waterschapshuis aan de Stedumermaar 1 in Groningen, of bekijken op de pagina Oeververdedigingswerken
  • Je kunt gedurende bovengenoemde periode schriftelijk een zienswijze indienen bij het dagelijks bestuur van Waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Meer informatie

Wil je meer weten? Kijk dan op Oeververdedigingswerken