Elke zes jaar maken de waterschappen een waterbeheerprogramma. Noorderzijlvest legt het ontwerp van zijn plannen vanaf 8 juli tot en met 26 augustus formeel ter inzage.

Dit programma hebben we samen gemaakt met betrokken inwoners, ondernemers, partners en medeoverheden. Dat maakt het beter, completer en laat zien dat we steeds nadrukkelijker de samenwerking opzoeken en het publiek en onze partners ons steeds beter weten te vinden.

Waar gaat het nieuwe waterbeheerprogramma over?

Het nieuwe waterbeheerprogramma staat in het teken van ‘klimaatklaar’ blijven, zoals we al eeuwenlang doen; ook nu klimaatveranderingen sneller op ons komen. We zetten in op een toekomstbestendig watersysteem dat meer gebruikt maakt van de kracht van de natuur. En daarbij soms een handje geholpen moet worden met techniek. 
Water vasthouden voor langere tijd, het omgaan met verzilting en de manier waarop we zoetwater kunnen blijven aanvoeren zijn belangrijke thema’s waar we meer onderzoek voor aankondigen in de komende zes jaar. Want met z’n allen weten we veel; we weten ook nog veel niet. 

Leeswijzer

De uitgangspunten voor ons werk zijn nu opgeschreven in het waterbeheerprogramma. Het programma is op een aantal manieren te lezen: 

  • per programma: ‘veilig leven met water’, ‘voldoende en gezond water’ en ‘gezuiverd water’;
  • per uitdaging: ‘klimaatklaar blijven’, ‘natuurlijker watersysteem’, ‘ruimtelijke ontwikkelingen’, ‘duurzaamheid’ en ‘anders werken’;
  • per gebied: de noordelijke kuststrook, Marengebied, Lauwersmeer, Zuidelijk Westerkwartier en benedenlopen van de beken, Drents plateau met beekdalen en onze steden en dorpen.

Het ontwerp programma vind je in een klikbare pdf op de pagina: