Op 17 september bezochten Herman Beerda van Waterschap Noorderzijlvest, Inge Eshuis van Waterschap Hunze en Aa’s, wethouder Glimina Chakor en Riksta Zwart van Waterbedrijf Groningen het pilotproject Klimaatbestendig Euvelgunne op bedrijventerrein Zuid-Oost. Op het bedrijventerrein is nu bij vier bedrijven de afvoer van het regenwater afgekoppeld van het rioolsysteem. Daarmee wordt wateroverlast in onder andere de binnenstad van Groningen bij hevige regenval verminderd.

Dit project is een samenwerking tussen de gemeente Groningen, Waterschap Hunze en Aa’s, Waterschap Noorderzijlvest, Regio Groningen Assen, Bedrijvenvereniging Zuidoost, Hanzehogeschool Groningen en de deelnemende bedrijven. Tijdens het bezoek onthulden de aanwezige bestuurders het bouwbord met de deelnemende bedrijven.

Klimaatbestendig Euvelgunne

Klimaatbestendig Euvelgunne is een pilotproject gericht op het verminderen van de overbelasting van het rioolstelsel in Groningen. Schoon regenwater wordt met de maatregelen uit het riool gehouden. Het verdwijnt in de bodem, wordt naar de Hunze geleid of benut voor de spoeling van toiletten. Bestuurder Herman Beerda is enthousiast: “Dit is een mooi voorbeeld van hoe we met elkaar kunnen werken aan een klimaatbestendige toekomst.”

Deelnemende bedrijven

Bij de eerste vier bedrijven zijn de maatregelen inmiddels gereed. Bij de bedrijven BMN Bouwmaterialen, Salomon’s Metalen, United Care Products en Perkin Elmer is in totaal ongeveer 40.000 m2 verhard oppervlak afgekoppeld van het rioolsysteem. Dat is circa 25 % van de totale benodigde behoefte. Er wordt gezamenlijk ruim 38.000 m3 regenwater per jaar uit het riool gehouden. De eerste fase van het project wordt daarmee afgesloten.

Bouwbord Euvelgunne

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie ook de informatievideo’s over de klimaatadaptieve ontwikkelingen bij de verschillende bedrijven (korte versie 1 min.).

Deze video heeft een automatische ondertiteling, waardoor de kwaliteit van de ondertiteling kan verschillen.