In de omgeving van de woonschepenhaven in Groningen is een kleine lekkage ontstaan aan een ontluchtingsafsluiter van de hoofdpersleiding voor rioolwater richting Garmerwolde. Deze is donderdag 26 maart gerepareerd.

Update donderdagmiddag:

De lekkage is gerepareerd. De reparatie was om 14.00 uur afgerond.

Bericht donderdagochtend:

Onderzoek

De lekkage is dinsdag gemeld. We hebben inmiddels onderzoek gedaan naar de lekkage en voorbereidingen getroffen voor de reparatie. De situatie is stabiel en onder controle en het terrein is afgesloten.

Reparatie

Als waterschap laten wij vandaag, donderdag 26 maart, de reparatie uitvoeren. Dit doen we tussen 11.00 en 15.30 uur omdat er dan minder douche-, keuken– en spoelwater op het riool komt. We hebben in deze periode voldoende tijd voor de reparatie.

Zo nodig grondsanering

Omdat er rioolwater is gelekt, gaan  we de grond ter plekke van het lek testen en als dit nodig is, saneren. Dat gebeurt in de komende weken.

Zie ook

Afvalwater zuiveren (INTERN DOORLINKEN)