Waterschap Noorderzijlvest sluit voorlopig de sluis met gemaal Stad en Lande in het Boterdiep voor fietsers en voetgangers af. De sluis ligt tussen de wijk Beijum en de vestiging van Hornbach.

De sluis met de brede sluisdeuren wordt door veel mensen als brug gebruikt. Onlangs kreeg het waterschap een melding van een incident waarbij een fietser in de sluiskolk is gevallen. De fietser bleef gelukkig ongedeerd.

Niettemin is dit incident aanleiding voor het waterschap om deze verkorte route over het Boterdiep voorlopig af te sluiten voor voetgangers en fietsers. Het waterschap neemt zijn verantwoordelijkheid en wil nieuwe incidenten voorkomen.

Noorderzijlvest begrijpt dat deze maatregel erg vervelend is voor met name de wijkbewoners in Beijum.

Het waterschap onderzoekt of en welke maatregelen er mogelijk zijn om de situatie voldoende veilig te maken. Afhankelijk daarvan zal er een besluit worden genomen over de toegankelijkheid van de route over de sluis in de toekomst.

Sluis en gemaal stad en lande