Vandaag start het laatste deel van de campagne Waterbazen. Ook nu willen we mensen laten zien dat het belangrijk is dat we zuinig met water omgaan. En dat iedereen daarbij kan helpen. De derde campagnepiek duurt van 13 september t/m 10 oktober 2021. Tijdens deze periode brengen we ook in beeld wat Waterschap Noorderzijlvest zelf doet om te zorgen voor schoon en voldoende water.

Wat is een waterbaas?

Waterbazen zijn mensen die met kleine aanpassingen steeds bewuster met water omgaan. Door bijvoorbeeld regenwater op te vangen met een regenton. Of de tegels in de tuin te vervangen door planten. Of geen vochtige doekjes of frituurvet meer door de wc te spoelen. Daar zijn we als waterschappen hartstikke blij mee. Want hoe meer waterbewuste Nederlanders, hoe beter. De campagne Waterbazen stimuleert Nederlanders om mee te doen met dit soort goeie initiatieven.

Op 18 september is de actie Scheppen voor schoon water

De waterschappen roepen alle Waterbazen van Nederland op om zaterdag 18 september te gaan ‘Scheppen voor schoon water’ voor World Cleanup Day. We zijn dit jaar partner van World Cleanup Day/de Plastic Soup Foundation. We krijgen een eigen code voor alle Waterbazen en een dashboard in de app Litterati. Zo kunnen we na World Cleanup Day bekend maken hoeveel Waterbazen hebben meegedaan en welk afval zij hebben geregistreerd.

Je kunt meedoen met ‘Scheppen voor schoon water’ door zelf te gaan wandelen ­óf varen met je eigen sup/ kano/ waterfiets/ (opblaas)bootje)- en onderweg zwerfafval op te ruimen. Als je de gratis app Litterati downloadt, en de Waterbazencode gebruikt, maak je kans op een aantal mooie prijzen, zoals een sup.

Doe je mee?

Heb jij ook zin om mee te helpen op 18 september? Of wil je weten hoe je nog meer kunt bijdragen om te zorgen voor schoon en voldoende water en zoek je daarbij nog wat inspiratie? Kijk dan op op onze site waterbazen of op waterschappen.nl/scheppenvoorschoonwater

Doel van de campagne

Het doel van de Waterbazen-campagne is: vergroot het waterbewustzijn bij zoveel mogelijk Nederlanders. Laat ze zien hoe ze zelf bewust met water kunnen omgaan en betrek ze daarna bij het werk van de waterschappen. De campagne is gemaakt in opdracht van de Unie van Waterschappen. Alle waterschappen doen mee.