Waterschap Noorderzijlvest is deze week gestart met de inspectie van de Hoornsedijk in Groningen.

Deze veenhoudende dijk kent een grotere kans op uitdroging. Om die reden gaan medewerkers van het waterschap de dijk controleren of er schade is door verdroging. Bijvoorbeeld scheurvorming door verdroging, lekkages of schade aan de grasmat. We controleren de dijk twee keer per week, zolang als nodig is. Deze dijk heeft altijd onze aandacht, maar vanwege de droogte voeren we extra inspecties uit.