Word jij onze nieuwe dijkgraaf?

Woensdagavond 24 november heeft het algemeen bestuur de profielschets voor de werving, selectie en benoeming van een nieuwe dijkgraaf voor ons waterschap vastgesteld. De profielschets bevat onder andere de eisen die worden gesteld aan de vervulling van het ambt van dijkgraaf. Met de vaststelling van de profielschets door het algemeen bestuur, start de werving.

Met de oproep ‘word jij onze nieuwe dijkgraaf?’ en een impressiefilm van het werkgebied van Noorderzijlvest, onze opgaven, uitdagingen en onze mensen start vandaag de werving. We publiceren het functieprofiel op verschillende online kanalen, zoals de website en onze social media kanalen. 

Solliciteren kan tot en met 9 januari 2022

De werving loopt door tot en met 9 januari 2022, met advertenties in landelijke en regionale dagbladen rondom kerst. In het voorjaar van 2022 besluit het algemeen bestuur over de voordracht van de aanbevolen kandidaat. We verwachten in het begin van de zomer een nieuwe dijkgraaf te kunnen installeren. De dijkgraaf wordt officieel beëdigd door de Commissaris van de Koning.