Waterschap Noorderzijlvest wil energieneutraal zijn in 2025. Het waterschap probeert waar mogelijk minder energie te gebruiken, maar produceert zelf ook duurzame energie. Onder andere door het vergisten van zuiveringsslib tot biogas. Ook wordt er stroom opgewekt via zonnepanelen. De hoeveelheid zonnepanelen wordt flink uitgebreid, want de komende maanden komen er kleinschalige zonneparken op de terreinen van 7 rioolwaterzuiveringsinstallaties van het waterschap.

Bij de zuiveringsinstallaties (RWZI’s) is veel stroom nodig. Op een aantal locaties is voldoende ruimte om op eigen grond zonnepanelen te plaatsen, en zo zelf een groot deel van de ter plekke benodigde energie duurzaam op te wekken. In de periode december 2020 – april 2021 worden er zonnepanelen geplaatst op terreinen van de zuiveringsinstallaties in Eelde, Feerwerd, Onderdendam, Wehe den Hoorn, Leek, Winsum en Delfzijl.

In het Westerkwartier komt op termijn een nieuwe zuiveringsinstallatie op de locatie Gaarkeuken. Deze gaat dan de huidige installaties in Marum, Zuidhorn en Gaarkeuken vervangen. Tijdens de nieuwbouw van deze installatie, worden ook hier zonnepanelen geplaatst.

Opgesteld vermogen en opwek

Er komen in totaal circa 4.000 zonnepanelen op de genoemde 7 locaties, met 1,7 MWp aan vermogen. Ze kunnen ongeveer 1.500.000 kWh per jaar opwekken. Als op termijn ook de zonnepanelen bij de nieuwe RWZI Westerkwartier zijn geplaatst, wordt ongeveer 12% van de energie die het waterschap gebruikt, geleverd via de zonnepanelen.

Nieuwsbrief Zon op de zuiveringsterreinen

De komende maanden gaan we de duurzame energieproductie nog verder uitbreiden. Dit doen door het aanleggen van zonneparken op de terreinen van onze rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s). In deze nieuwsbrief leest u waar en wanneer dit gebeurt:

nieuwsbrief zon op de zuiveringsterreinen - november 2020 (pdf, 621 kB)

Energieneutraal waterschap

Noorderzijlvest wil in 2025 een energieneutraal waterschap zijn. Een bijdrage, om dit doel te halen, is dat we zonneparken aanleggen op de terreinen van rwzi’s. Door zelf duurzaam energie op te wekken, hoeven we minder fossiele energie in te kopen en zorgen we voor een lagere CO2-uitstoot.

Zonneparken rioolwaterzuiveringsinstallaties (intern linken)
Duurzaamheid en energie (intern linken)