Waterschappen werken al jaren met elkaar samen om de waterkwaliteit in land- en tuinbouwgebieden te verbeteren. Vanuit deze samenwerking hebben de waterschappen een gezamenlijk Stimuleringsbudget Emissiebeperking Open Teelten en Veehouderij ingesteld.

Financiële bijdrage

Uit dit budget kan een financiële bijdrage worden gegeven. Deze bijdrage is voor projecten en/of initiatieven die gericht zijn op de vermindering van de uitstoot van voedingsstoffen en gewasbeschermingsmiddelen uit de open teelten en de veehouderijsector. Ook kan geld worden toegezegd aan het verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater bij deze sectoren.

Meer informatie stimuleringsbudget

De Stichting toegepast onderzoek waterbeheer (STOWA) beheert het ‘Stimuleringsbudget Emissiebeperking Open Teelten en Veehouderij’ namens de waterschappen.

Meer informatie over de regeling en aanvraagformulier financiële bijdrage downloaden:

Stimuleringsbudget Emissiebeperking Open Teelten en Veehouderij (Stowa.nl)