Afgelopen week is tijdens maaiwerkzaamheden in de sloot tussen de Jakob Israël de Haanstraat en de Jacob Schorerstraat in de stad Groningen teveel krabbenscheer verwijderd. Waterschap Noorderzijlvest betreurt de gang van zaken en heeft intern maatregelen genomen.

Natuur-educatie-organisatie IVN Groningen-Haren diende in 2020 een klacht in over het krabbenscheer dat uit de sloot aan de Natalie Barneykade was verdwenen. Dat leidde tot de hersteloperatie van dinsdag 24 november. De transplantatie gebeurde met een maaiboot die grote plakken krabbenscheer uit een sloot tussen de Jakob Israël de Haanstraat en de Jacob Schorerstraat uit het water viste en naar een aanhanger bracht. De waterplant werd vervolgens enkele honderden meters verderop in de sloot bij de Natalie Barneykade gestort.

De sloot tussen de Jacob Israël de Haanstraat en de Jacob Schorerstraat werd gelijktijdig geschoond. Wanneer je krabbenscheer weghaalt moet je de helft laten staan. Nu blijkt dat er teveel krabbenscheer uit deze sloot is verwijderd. Dit was niet conform de gedragscode. Het staat haaks op waar Noorderzijlvest voor staat, meer biodiversiteit in ons gebied. We werken met een landelijke Gedragscode Flora en Fauna waarin staat dat de krabbenscheer niet zomaar mag worden verwijderd. Waterschap Noorderzijlvest gaat onderzoeken hoe we deze fout kunnen herstellen.