Waterschap Noorderzijlvest heeft Ton Baas uit Oldeholtpade gevraagd als procesbegeleider bij het project ‘KRW-maatregelen Paterswoldsemeer’. Hij gaat de komende periode in gesprek met verschillende belangenvertegenwoordigers rondom het Paterswoldsemeer. Tijdens deze gesprekken inventariseert hij welke zorgen er leven en haalt hij ideeën op voor Kaderrichtlijn Water (KRW)-maatregelen.

Ton Baas heeft ruime politieke en bestuurlijke ervaring. Hij was meer dan 10 jaar waarnemend burgemeester van verschillende gemeenten in Noord-Nederland. Daarnaast was hij gedeputeerde van de provincie Fryslân en werd hij door overheden, organisaties en instellingen ingehuurd als onafhankelijk verkenner bij projecten. In deze rol bracht hij zorgen en problemen bij de partijen in kaart en droeg hij oplossingen aan.

Draagvlak

Op de gebiedsbijeenkomst van 24 februari is door het waterschap toegezegd dat er geen moeraszones in het meer worden aangelegd. Het Dagelijks Bestuur wil onderzoeken welke alternatieve maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren, op meer draagvlak kunnen rekenen.

Na deze bijeenkomst en gesprekken met vertegenwoordigers van de Beweging Recreatie Paterswoldsemeer, is besloten om een onafhankelijke procesbegeleider aan te stellen. Ton Baas gaat deze rol vervullen en hij zal op korte termijn een lijn uitzetten. In verband met het coronavirus is nu nog niet te zeggen wanneer de eerste gesprekken plaatsvinden. Zodra er meer bekend is, melden we dat op de website van waterschap Noorderzijlvest.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen? Neemt u dan contact met ons op via het
e-mailadres paterswoldsemeer@noorderzijlvest.nl.